• Genel Sağlık
  • Koruyucu Sağlık

  • Bağışıklama

  • İş, Okul muayeneleri

  • Evde sağlık hizmetleri

Geniş kapsamlı sağlık hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

  • Kronik hastalık yönetimi
  • Üreme sağlığı

  • Gribe karşı bağışıklama

  • Gebe sağlığı izlemleri

Hızlı Erişim